Lage Gouwe 24 | 2811 LG Gouda Telephone +31(0)6 1497 9647 Email info@hansdenhollander.com

witsen

Nu in de etalage te zien Lage Gouwe 24

 

Boven:
Willem Witsen, 1860 – 1923
‘Voorstraathaven VI, Dordrecht (1900)’, ets 28 x 30,5 cm

Willem Witsen beïnvloed door James McNeill Whistler, is bekend geworden door zijn schilderijen, aquarellen en etsen van stadsgezichten. De etstechniek beheerste hij tot in de perfectie, zozeer dat zijn hulp door kunstbroeders (o.a. Marius Bauer) werd ingeroepen. Witsen trachtte de essentie van de stad te treffen. Om zijn onderwerpen zo dicht mogelijk te naderen werkte hij zelfs vanuit een roeiboot. Van 1911 tot begin 1914 beschikte hij in Amsterdam over een tot atelier omgebouwde schuit. Hij maakte ook portretten en foto's van vooraanstaande figuren uit de Amsterdamse kunstwereld, evenals andere kunstenaars, zoals de Franse symbolistische dichter Paul Verlaine.


‘Over dat etsen! Ja dat is ’n curieus en interessant werk als je’n beetje in ’t métier doordringt en er voor voelt. Wat mij zoo enthousiasmeert is dat hoe je ook werkt en ploetert bijt en schuurt en klopt, dat koper laat je nooit in de steek en je ets hoeft nooit z’n frischheid te verliezen door dien geweldige weerstand van ’t metaal, zoolang je zelf je frischheid niet verliest.! Maar gewoonlijk  wordt ’n ets, juist door de kwasie-onhandelbaarheid van ’t koper, veel te gauw los gelaten. Als je ’s hier komt zal ‘k je alle staten laten zien van die laatste ets; dat is ’n heele geschiedenis!’
(Uit een brief van Willem Witsen aan zijn vriend de schrijver Arthur van Schendel.)

Midden:
Max Liebermann, 1847 – 1935
‘Im Garten’, ets 16,7 x 19 cm

Max Liebermann was een Duitse schilder, graficus, pastellist en illustrator. Daarnaast was hij professor aan de Königliche Akademie der Künste in Berlijn en president van de Preußische Akademie der Künste eveneens in Berlijn. In zijn werk is een overgang van realisme naar impressionisme zichtbaar

Onder:
Nicolaas van der Waay, 1865 – 1936
‘Kunstbeschouwing’, ets 17,5 x 23,2 cm

Nicolaas van der Waay was een Nederlandse schilder, aquarellist, tekenaar, lithograaf en etser. Hij was werkzaam tussen 1870 en 1936. Aan het einde van de negentiende eeuw raakte hij sterk onder invloed van zijn collegaschilder Isaac Israëls en werd zijn schildertoets losser en zijn stijl impressionistischer. Van der Waay een meester in het vastleggen van stadsbeelden en mondaine voorstellingen, vaak met vrouwen in de hoofdrol.